Den 1. juli træder de nye regler i kraft, og det er besluttet at ændringerne indføres i alle rækker.