Tage Ø. Nielsen
Sekretær
Flemming Christensen
Næstformand
Pele Olesen
Formand
Mobil: 28914046
Mads Steensgaard
Materiale/Koordinering
Jesper Vejling Vestergaard
Kassereren