Er uheldet ude?

Vold mod dommeren.

1. Stop omgående kampen! Kampen må under ingen omstændigheder genoptages.

2. Bring dig selv i sikkerhed – væk fra eventuelle forfølgere.

3. Hvis du ikke allerede har navnet på spilleren skal nummeret på spilleren registreres. Kontakt aldrig spillerens hold, og da slet ikke den pågældende spiller, uanset hvor rolig spilleren end måtte virke.

4. Brug holdkortet – det skal alligevel ikke indsendes til unionen når kampen afbrydes (dette kan dog variere fra lokalunion). Få det andet hold til at notere deres telefonnumre. De er vidner, og politiet må formodes at kontakte dem.

5. Ring straks til din kontaktperson i dommerklubben eller evt. (formanden). Han skal informeres om hændelsen, så der straks kan handles korrekt overfor myndighederne. Aftal – om muligt – at mødes på skadestuen, jf nedenstående punkt.

6. Tag på skadestuen. Sig du har været udsat for vold, og der skal laves en politiattest.

7. Kør til politiet sammen med din kontaktperson fra dommerklubben. Sagen skal anmeldes straks, ligesom afhøringerne skal iværksættes snarest muligt.

8. Du må efterfølgende under ingen omstændigheder kontakte spilleren, klubben eller pressen.

 

 

Overnævnte er gengivet efter aftale med Per Buttenschøn, advokat.

Download: Guide_vold_imod_dommere1

Download: 20082910_Retningslinjer_Til_imodegaaelse_af_vold_mod_dommere